Integritetspolicy

GHP STOCKHOLM GASTRO CENTER AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDAN ”gastrocenter.ibsskola.se”

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder GHP Stockholm Gastro Center ABs (”GHP”) hemsida GHP Gastrocenter Ibsskola digitalt (”websidan”). Genom att logga in bekräftar du att du godkänner villkoren nedan.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Genom att använda den här tjänsten samt aktivt klicka ”Ok”  via websidan så är du införstådd i och samtycker till att de personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av GHP.

Dina personuppgifter behandlas i syfte att ge dig behörighet till IBS-skolan digitalt och därmed tillgång till IBS skolan samt att kontakta oss.

Du har rätt att gratis efter skriftlig undertecknad ansökan till oss, få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att skriftligen be oss rätta eller radera personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att återkalla lämnade samtycken. En begäran om detta sänds skriftligen till: GHP Stockholm Gastro Center ABs, Valhallavägne 91, 114 28 Stockholm.

De personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen även kallad ”GDPR” (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att GHP behandlar ovan angivna personuppgifter.

UPPHOVSRÄTT

GHP innehar upphovsrätten till allt material som tillhandahålls i appen, såsom till exempel texter, bilder, grafik och layout. Otillåten användning av GHPs upphovsrättsligt skyddade material kan medföra ersättningsskyldighet.

SANKTIONER

GHP förbehåller sig rätten att stänga av en användare som bryter mot dessa användarvillkor eller mot tillämplig lag. Avstängning innebär att användarens konto raderas. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om du misstänker att de har använts av annan ska du omedelbart byta lösenord. Om det finns anledning för GHP att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har GHP rätt att göra inloggningen den otillgänglig för användaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

BEGRÄNSAT ANSVAR

GHP tillhandahåller tjänsten i befintligt skick med dess funktioner. GHP utfärdar inga garantier angående korrekthet, funktion eller kvalitét för tjänsten. GHP frånsäger sig alla garantier och förutsättningar om att tjänsten ska vara oavbrutet och fritt från fel.  GHP kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av omständigheter som kan härledas till att användaren utnyttjar webappen i användarens träning. GHP åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av webappen.

ÄNDRINGAR

GHP kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan, de ändrade villkoren kommer då att publiceras i webappen och du kommer aktivt att få ta ställning till de nya villkoren.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Kontaktuppgifter

Företag: GHP Stockholm Gastro Center ABs
Organisationsnummer: 556742-0707
Personuppgiftsansvarig: ???????
Adress:
Telefon:
E-post: