Tid med dietist

Hur kommer jag i kontakt med dietisten?

När du genomgår IBS-skolan kommer du även att få möjlighet att prata med med någon av våra Leg. dietister Jeanette Steijer eller Sofia Antonsson i indiviuella konsultationer på kliniken eller via telefon. Som regel pratar du med dietisten innan du startar skolan och sedan bokar ni uppföljning-samtal. Detta är lite beroende på hur ditt avtal med ditt försäkringsbolag ser ut. Vår koordinator informerar dig som regel om  upplägget innan start. Har du frågor angående detta eller vill komma i kontakt med dietisten så ring direkt till koordinatorerna:

Telefon: 070-771 48 58